S11 Ruimtelijke ontwikkeling

In dit programma komt het ruimte geven aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de stad en het beschermen van bestaande waarden en ruimtelijke kwaliteiten samen. We grijpen de invoering van de Omgevingswet aan om het beleid te actualiseren, regels toepasbaar te maken en dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren. Dit alles met het doel om werk te maken van de ambitie 'Voor een stad die ruimte geeft aan nieuwe initiatieven en bestaande waarden in stand houdt of verbetert'.    
De Arnhemse visie op de fysieke ruimte is richtinggevend, maar flexibel om de eigen Arnhemse kwaliteiten te benutten en ruimte te geven aan creativiteit en ondernemerschap. Het grondbeleid speelt in op nieuwe ontwikkelingen en biedt maatwerk per locatie, passend binnen de Arnhemse ambities.
Dit programma omvat de volgende onderdelen: implementatie van de Omgevingswet, ruimtelijke ontwikkeling en milieubeheer (lucht, bodem, geluid en externe veiligheid).

€ 43.429

5,5 %

ga terug