S07 Zorg

We willen inwoners passende zorg en ondersteuning bieden, waardoor mensen zo zelfredzaam en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit willen we realiseren door de zorg zoveel mogelijk dichtbij, binnen het eigen netwerk, in de eigen wijk aan te bieden. Dit programma omvat de onderdelen: WMO, jeugdzorg, doelgroepenvervoer, Sociale wijkteams en beschermd wonen.

€ 51.370

6,4 %

ga terug