Overzicht onderdelen stad/wijk

In onderstaande tabel staat is de verdeling opgenomen van de programma's naar onderdelen portefeuilleverdeling. In deze tabel is aangegeven welke budgetten onderdeel zijn van een stedelijk en wijkprogramma.

STAD

WIJK

Totaal

Lasten

525.390

234.417

759.807

S00

Bestuur, dienstverlening en financ Totaal

115.845

4.385

120.230

Automatisering

26.088

37

26.125

Bedrijfsvoering

34.844

0

34.844

College

2.205

0

2.205

Financiën

17.513

0

17.513

Herdenken

35

0

35

Personeel en Organisatie

24.760

0

24.760

Publieke dienstverlening

5.646

0

5.646

Raad

2.246

0

2.246

Regionale samenwerking

2.505

0

2.505

Wijksturing en Wijkzaken

3

4.348

4.351

S01

Veiligheid Totaal

14.692

1.780

16.472

Openbare orde en veiligheid

13.901

1.780

15.680

Veiligheidshuis

791

0

791

S02

Bereikbaarheid Totaal

21.735

8.479

30.213

Mobiliteit: incl duurzame moblliteit

21.735

8.479

30.213

S03

Economie Totaal

5.676

0

5.676

Economische Zaken / Acquisitie

3.925

0

3.925

Evenementen

617

0

617

Toerisme en recreatie

1.134

0

1.134

S04

Onderwijs Totaal

17.935

17.201

35.136

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

17.935

17.201

35.136

S05

Cultuur Totaal

31.395

506

31.901

Cultuur en erfgoed

31.395

506

31.901

S06

Participatie en armoedebestrijding Totaal

169.996

22.765

192.760

Armoedebeleid

5.096

12.281

17.377

Schulddienstverlening

237

1.742

1.979

Werk en Inkomen

164.663

8.741

173.404

S07

Zorg Totaal

30.808

146.776

177.584

Jeugd /Jeugdzorg

2.256

42.150

44.406

Zorg

28.553

104.626

133.179

S08

Welzijn en inclusie Totaal

18.236

10.172

28.409

Asielzaken

484

14

497

Inclusie

303

9

311

Welzijn

17.450

10.150

27.600

S09

Gezondheid en sport Totaal

18.141

8.210

26.351

Publieke gezondheid

5.763

572

6.335

Sport

12.378

7.638

20.016

S10

Klimaat, energie en milieu Totaal

6.124

0

6.124

Duurzaamheid

6.124

0

6.124

S11

Ruimtelijke ontwikkeling Totaal

42.329

529

42.858

Grondzaken

32.363

0

32.363

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

9.965

529

10.494

S12

Wonen en leefomgeving Totaal

32.478

13.614

46.093

Dierenwelzijn

163

184

347

Groen

6.879

3.475

10.354

Openbare ruimte

24.519

9.955

34.474

Wonen

917

0

917

STAD

WIJK

Totaal

Baten

-724.299

-26.503

-750.802

S00

Bestuur, dienstverlening en financ Totaal

-513.240

-18

-513.257

Automatisering

-1.508

0

-1.508

Bedrijfsvoering

-34.590

0

-34.590

College

0

0

0

Financiën

-472.983

0

-472.983

Personeel en Organisatie

-199

0

-199

Publieke dienstverlening

-2.716

0

-2.716

Raad

0

0

0

Regionale samenwerking

-1.243

0

-1.243

Wijksturing en Wijkzaken

0

-18

-18

S01

Veiligheid Totaal

-1.673

-147

-1.820

Openbare orde en veiligheid

-1.580

-147

-1.727

Veiligheidshuis

-93

0

-93

S02

Bereikbaarheid Totaal

-8.309

-7.690

-15.999

Mobiliteit: incl duurzame moblliteit

-8.309

-7.690

-15.999

S03

Economie Totaal

-983

0

-983

Economische Zaken / Acquisitie

-89

0

-89

Evenementen

-35

0

-35

Toerisme en recreatie

-859

0

-859

S04

Onderwijs Totaal

-3.045

-10.270

-13.315

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

-3.045

-10.270

-13.315

S05

Cultuur totaal

-6.042

0

-6.042

Cultuur en erfgoed

-6.042

0

-6.042

S06

Participatie en armoedebestrijding Totaal

-110.722

-546

-111.268

Armoedebeleid

-150

-100

-250

Schulddienstverlening

199

-242

-43

Werk en Inkomen

-110.771

-204

-110.976

S07

Zorg Totaal

-918

-4.021

-4.939

Jeugd /Jeugdzorg

0

0

0

Zorg

-918

-4.021

-4.939

S08

Welzijn en inclusie Totaal

-755

0

-755

Asielzaken

0

0

0

Inclusie

0

0

0

Welzijn

-754

0

-754

S09

Gezondheid en sport Totaal

-2.161

-2.115

-4.276

Publieke gezondheid

-160

-362

-521

Sport

-2.002

-1.753

-3.755

S10

Klimaat, energie en milieu Totaal

-974

0

-974

Duurzaamheid

-974

0

-974

S11

Ruimtelijke ontwikkeling Totaal

-37.604

-1.475

-39.079

Grondzaken

-33.452

0

-33.452

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

-4.152

-1.475

-5.627

S12

Wonen en leefomgeving Totaal

-37.873

-222

-38.096

Groen

-692

0

-692

Openbare ruimte

-36.845

-222

-37.067

Wonen

-336

0

-336

STAD

WIJK

Totaal

Toevoeg aan reserv

29.445

0

29.445

S00

Bestuur, dienstverlening en financ Totaal

11.116

0

11.116

Bedrijfsvoering

120

0

120

Financiën

10.591

0

10.591

Personeel en Organisatie

406

0

406

Raad

0

0

0

Regionale samenwerking

0

0

0

Wijksturing en Wijkzaken

0

0

0

S01

Veiligheid

68

0

68

Openbare orde en veiligheid

68

0

68

S02

Bereikbaarheid Totaal

6.642

0

6.642

Mobiliteit: incl duurzame moblliteit

6.642

0

6.642

S03

Economie Totaal

0

0

0

Economische Zaken / Acquisitie

0

0

0

Evenementen

0

0

0

S04

Onderwijs Totaal

7.753

0

7.753

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

7.753

0

7.753

S05

Cultuur Totaal

1.191

0

1.191

Cultuur en erfgoed

1.191

0

1.191

S06

Participatie en armoedebestrijding Totaal

290

0

290

Armoedebeleid

290

0

290

Schulddienstverlening

0

0

0

Werk en Inkomen

0

0

0

S07

Zorg Totaal

678

0

678

Jeugd /Jeugdzorg

678

0

678

Zorg

0

0

0

S08

Welzijn en inclusie Totaal

0

0

0

Asielzaken

0

0

0

Inclusie

0

0

0

Welzijn

0

0

0

S09

Gezondheid en sport Totaal

693

0

693

Publieke gezondheid

157

0

157

Sport

535

0

535

S10

Klimaat, energie en milieu Totaal

0

0

0

Duurzaamheid

0

0

0

S11

Ruimtelijke ontwikkeling Totaal

814

0

814

Grondzaken

814

0

814

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

0

0

0

S12

Wonen en leefomgeving Totaal

200

0

200

Dierenwelzijn

0

0

0

Groen

0

0

0

Openbare ruimte

157

0

157

Wonen

43

0

43

STAD

WIJK

Totaal

Onttrek aan reserv

-38.450

0

-38.450

S00

Bestuur, dienstverlening en financ Totaal

-13.141

0

-13.141

Automatisering

-55

0

-55

Bedrijfsvoering

-109

0

-109

Financiën

-12.939

0

-12.939

Raad

-21

0

-21

Regionale samenwerking

0

0

0

Wijksturing en Wijkzaken

-16

0

-16

S01

Veiligheid Totaal

-341

0

-341

Openbare orde en veiligheid

-341

0

-341

S02

Bereikbaarheid Totaal

-8.537

0

-8.537

Mobiliteit: incl duurzame moblliteit

-8.537

0

-8.537

S03

Economie Totaal

-115

0

-115

Economische Zaken / Acquisitie

-100

0

-100

Evenementen

-15

0

-15

Toerisme en recreatie

0

0

0

S04

Onderwijs Totaal

-6.299

0

-6.299

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

-6.299

0

-6.299

S05

Cultuur Totaal

-770

0

-770

Cultuur en erfgoed

-770

0

-770

S06

Participatie en armoedebestrijding Totaal

-2.142

0

-2.142

Armoedebeleid

-932

0

-932

Schulddienstverlening

-100

0

-100

Werk en Inkomen

-1.110

0

-1.110

S07

Zorg Totaal

-1.100

0

-1.100

Jeugd /Jeugdzorg

-800

0

-800

Zorg

-300

0

-300

S08

Welzijn en inclusie Totaal

-1.100

0

-1.100

Inclusie

0

0

0

Welzijn

-1.100

0

-1.100

S09

Gezondheid en sport Totaal

-528

0

-528

Publieke gezondheid

-136

0

-136

Sport

-393

0

-393

S10

Klimaat, energie en milieu Totaal

-3.063

0

-3.063

Duurzaamheid

-3.063

0

-3.063

S11

Ruimtelijke ontwikkeling Totaal

-30

0

-30

Grondzaken

0

0

0

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

-30

0

-30

S12

Wonen en leefomgeving Totaal

-1.286

0

-1.286

Dierenwelzijn

0

0

0

Groen

-366

0

-366

Openbare ruimte

-815

0

-815

Wonen

-104

0

-104

Totaal

-207.913

207.913

0

ga terug