Overzicht lokale heffingen

Onroerendzaakbelasting

Bedragen x € 1.000

2019

Tarieven

WOZ-waarde

Begroot 2019

gebruiker

eigenaar

totaal

totaal 

gebruiker

eigenaar

totaal

Woningen

0,1699%

0,1699%

14.834.697

25.542

25.542

Niet woningen

0,1887%

0,5661%

0,7548%

3.749.629

7.075

21.226

28.302

Totaal

18.584.326

7.075

46.768

53.844

Bedragen x € 1.000

2020

Tarieven

Stijgings%

WOZ-waarde

Begroot 2020

gebruiker

eigenaar

totaal

-tarief

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

Woningen

0,1587%

0,1587%

-6,59%

16.275.846

26.122

26.122

Niet woningen

0,1963%

0,5890%

0,7853%

4,04%

3.664.103

7.193

21.582

28.774

Totaal

19.939.949

7.193

47.703

54.896

Onroerend zaakbelasting

gemiddelde woning 

gemiddelde niet-woning

Lasten 2019

338

4.796

Amendement 19A66

4

1,25%

60

1,25%

Lasten 2020

342

4.856

ga terug