S03 Economie

Arnhem zet in op aandacht voor de bedrijvige, ondernemende en aantrekkelijke stad. Waar het voor ondernemers goed investeren is, voor de Arnhemmers goed wonen en werken is en waar samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid moet zorgen voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook streven we naar een stad waar werkgevers en werknemers zich gehoord en bediend voelen in hun vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten en passende arbeid, zodat steeds meer Arnhemmers de kans krijgen om mee te doen.

Dit programma omvat de volgende onderwerpen:

  1. Toekomstbestendiger vestigingsklimaat voor bedrijven en kennisinstellingen (dienstverlening aan ondernemers, aanbod werklocaties, goede bereikbaarheid, aantrekkelijk woon-en leefklimaat)
  2. Aantrekkelijkere stad in en voor de regio (bruisende binnenstad, positioneren Arnhem voor bewoners en bezoekers, stimuleren herhaalbezoek, hoogwaardig voorzieningenniveau, creatieve industrie)
  3. Human Capital (voldoende en gekwalificeerd personeel aanwezig)
  4. Arnhem energiestad (innovatieve kennis- en werklocaties, stimuleren energie-innovaties, groeiende energiecluster, human Capital, positionering en communicatie).

€ 5.792

0,7 %

ga terug