Wijken Algemeen

Inleiding

De wijkprogramma's moeten zorgen voor belangrijke pijlers die inwoners ruimte en invloed geven om actief verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van hun wijk. Het realiseren van maatwerk. Daarnaast dragen de wijken nadrukkelijk bij aan het realiseren van de stedelijke doelstellingen in samenhang met de reguliere programma's. Steeds sterker leggen we de verbinding in de organisatie en versterken we de samenwerking tussen de teams leefomgeving en de stedelijke programma's. Wij sturen aan op maatwerk bij vraagstukken en ontwikkelingen.

Wij willen in 2020 planmatiger kijken naar de ontwikkelingen in en tussen de wijken. Wat kunnen we van elkaar leren, waar zitten de overeenkomsten en hoe verhouden deze zich tot de stedelijke programma's. In 2020 blijven we inzetten op de versterking van de samenhang tussen wijk- en stedelijke programma's zodat we beter integraal kunnen sturen op prioriteiten vanuit de stad en de wijken.

Bij het starten van Van Wijken Weten is afgesproken dat er na drie jaar een evaluatie zal plaatsvinden. In het laatste kwartaal van 2019 wordt de evaluatie gestart zodat in het eerste deel van 2020 inzicht kan worden verkregen in de leer- en ontwikkelpunten van de aanpak. Inmiddels heeft de Rekenkamer van de gemeente Arnhem aangegeven een onderzoek te starten naar de effecten van de werkwijze. Er zal afstemming plaatsvinden tussen beide trajecten.

ga terug