Welkom bij de MeerjarenProgrammaBegroting (MJPB) 2020-2023 van de gemeente Arnhem. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Arnhem in 2020 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

 • Verhouding Lasten Stad/Wijk

  € 760

  100,0 %

 • Verhouding Baten Stad/Wijk

  € 750

  100,0 %

 • Waar komt het geld vandaan

  € 760

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar wijken

  € 235

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar programma's

  € 525

  100,0 %