S08 Welzijn en inclusie

We willen de randvoorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat mensen, ongeacht hun achtergrond, beperking en/of seksuele voorkeur, kunnen meedoen en zich thuis voelen in Arnhem. Dat Arnhem een inclusieve stad is.
Specifieke onderdelen van welzijn en inclusie zijn: ondersteuning van burgerinitiatieven, jeugdpreventie, ondersteuning opgroei- en opvoedvragen, ondersteuning mantelzorg, informele zorg en vrijwilligerswerk, algemene voorzieningen (waaronder ontmoetingsplekken), statushouders en vluchtelingen, opvang en het stimuleren en activeren van Arnhemmers om open te staan voor elkaar en elkaar te helpen.

€ 18.806

2,4 %

ga terug