S01 Veiligheid

Leven in een veilige omgeving is voor iedereen belangrijk. Veiligheid is de sleutel voor prettig wonen en werken, voor samen leven en voor groei en ontwikkeling van individu en collectief. De gemeente heeft een uitvoerende- en regierol om de veiligheid in de stad te bewaken en te bevorderen. Het gaat over veilig ondernemen, veiligheid in de wijk, veilig uitgaan, veiligheid op straat en veilig in huis. Nauwe samenwerking met veiligheid- en zorgpartners is nodig. In lokaal en in regionaal verband.
Dit programma omvat de onderdelen openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en brandweer en Veiligheidshuis.

€ 14.972

1,9 %

ga terug