Toelichting op gewijzigde programma-indeling ('was/wordt lijst')

In deze bijlage treft u eenmalig (MJPB 2020-2023) een overzicht aan hoe de huidige programma-indeling financieel wordt vertaald naar de nieuwe programma-indeling ( de was/wordt lijst).

Hieronder is de huidige en nieuwe programma-indeling weergegeven:

Indeling programma's 2019

Lasten

Baten

Toevoeging

Ontrekking

Eindtotaal

Bedrag x € 1.000

reserves

reserves

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

-12.637

3.959

0

21

-8.657

R1

Veiligheid

-14.692

1.673

-68

341

-12.747

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-22.812

9.242

-6.642

8.537

-11.675

R3

Economie

-5.676

983

0

115

-4.578

R4

Educatie

-17.935

3.045

-7.753

6.299

-16.344

R5

Cultuur, recreatie en sport

-50.885

8.735

-1.726

1.646

-42.229

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

-219.043

112.395

-968

4.358

-102.581

R7

Gezondheid en Milieu

-38.392

37.398

-314

3.895

2.587

R8

Wonen en Ruimte

-40.164

37.940

-858

134

-2.948

R9

Financien en bedrijfsvoering

-103.154

508.928

-11.116

13.104

407.084

Eindtotaal

-525.390

724.299

-29.445

38.450

207.913

Indeling programma's 2020

Lasten

Baten

Toevoeging

Ontrekking

Eindtotaal

Bedrag x € 1.000

reserves

reserves

S00

Bestuur, dienstverlening en financ

-115.845

513.240

-11.116

13.141

398.741

S01

Veiligheid

-14.692

1.673

-68

341

-12.747

S02

Bereikbaarheid

-21.735

8.309

-6.642

8.537

-11.530

S03

Economie

-5.676

983

0

115

-4.578

S04

Onderwijs

-17.935

3.045

-7.753

6.299

-16.344

S05

Cultuur

-31.395

6.042

-1.191

770

-25.774

S06

Participatie en armoedebestrijding

-169.996

110.722

-290

2.142

-57.421

S07

Zorg

-30.808

918

-678

1.100

-28.791

S08

Welzijn en inclusie

-18.236

755

0

1.100

-16.381

S09

Gezondheid en sport

-18.141

2.161

-693

528

-16.144

S10

Klimaat, energie en milieu

-6.124

974

0

3.063

-2.087

S11

Ruimtelijke ontwikkeling

-42.329

37.604

-814

30

-5.509

S12

Wonen en leefomgeving

-32.478

37.873

-200

1.286

6.480

Eindtotaal

-525.390

724.299

-29.445

38.450

207.913

De wijze waarop de middelen uit de oude programma's (R) worden verdeeld over de nieuwe programma's (S):

Lasten

Baten

Toevoeging

Ontrekking

Eindtotaal

Bedrag x € 1.000

reserves

reserves

S00

Bestuur, dienstverlening en financ

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

-12.637

3.959

0

21

-8.657

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

-3

0

0

16

13

R7

Gezondheid en Milieu

-51

352

0

0

301

R9

Financien en bedrijfsvoering

-103.154

508.928

-11.116

13.104

407.762

Bestuur, dienstverlening en financ Totaal

-115.845

513.240

-11.116

13.141

399.419

S01

Veiligheid

R1

Veiligheid

-14.692

1.673

-68

341

-12.747

Veiligheid Totaal

-14.692

1.673

-68

341

-12.747

S02

Bereikbaarheid

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-21.735

8.309

-6.642

8.537

-11.530

Bereikbaarheid Totaal

-21.735

8.309

-6.642

8.537

-11.530

S03

Economie

R3

Economie

-5.676

983

0

115

-4.578

Economie Totaal

-5.676

983

0

115

-4.578

S04

Onderwijs

R4

Educatie

-17.935

3.045

-7.753

6.299

-16.344

Onderwijs Totaal

-17.935

3.045

-7.753

6.299

-16.344

S05

Cultuur

R5

Cultuur, recreatie en sport

-31.395

6.042

-1.191

770

-25.774

Cultuur Totaal

-31.395

6.042

-1.191

770

-25.774

S06

Participatie en armoedebestrijding

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

-169.996

110.722

-290

2.142

-57.421

Participatie en armoedebestrijding Totaal

-169.996

110.722

-290

2.142

-57.421

S07

Zorg

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

-30.808

918

-678

1.100

-28.791

Zorg Totaal

-30.808

918

-678

1.100

-29.469

S08

Welzijn en inclusie

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

-18.236

755

0

1.100

-16.381

Welzijn en inclusie Totaal

-18.236

755

0

1.100

-16.381

S09

Gezondheid en sport

R5

Cultuur, recreatie en sport

-12.378

2.002

-535

393

-10.519

R7

Gezondheid en Milieu

-5.763

160

-157

136

-5.625

Gezondheid en sport Totaal

-18.141

2.161

-693

528

-16.144

S10

Klimaat, energie en milieu

R7

Gezondheid en Milieu

-6.124

974

0

3.063

-2.087

Klimaat, energie en milieu Totaal

-6.124

974

0

3.063

-2.087

S11

Ruimtelijke ontwikkeling

R7

Gezondheid en Milieu

-3.082

0

0

0

-3.082

R8

Wonen en Ruimte

-39.247

37.604

-814

30

-2.427

Ruimtelijke ontwikkeling Totaal

-42.329

37.604

-814

30

-5.509

S12

Wonen en leefomgeving

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-1.077

933

0

0

-144

R5

Cultuur, recreatie en sport

-7.112

692

0

484

-5.936

R7

Gezondheid en Milieu

-23.372

35.912

-157

697

13.080

R8

Wonen en Ruimte

-917

336

-43

104

-520

Wonen en leefomgeving Totaal

-32.478

37.873

-200

1.286

6.480

Eindtotaal

-525.390

724.299

-29.445

38.450

207.913

ga terug